Tetanus

Tetanus (Kaakklem of Wondkramp) is een acute infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De ernstige ziekteverschijnselen ontstaan door een voor het zenuwstelsel giftige stof die door de bacterie wordt gemaakt (exotoxine). 

Tetanus begint vaak met hoofdpijn en spierstijfheid in de kaken. In de meeste gevallen treedt stijfheid van de aangezichtspieren op als eerste verschijnsel. In een later stadium ontstaat een ziektebeeld met spierkrampen over het gehele lichaam (tetanie). Aantasting van de keel en ademhalingsspieren geeft problemen met de ademhaling waardoor uiteindelijk hersenbeschadiging optreedt waaraan de patiƫnt kan overlijden.

Tetanus komt wereldwijd voor. De bacterie kan het lichaam binnendringen bij (diepe) verwondingen, vooral wanneer aarde, straatvuil, of ontlasting de wond verontreinigen.
Ook beten van dieren of mensen vormen een besmettingsbron.

In Nederland wordt iedereen via het Rijksvaccinatie programma in de jeugd gevaccineerd.
Aanbevolen wordt de vaccinatie iedere 10 jaar te herhalen.

Tetanus kan in het werk worden opgelopen. Het grootste risico lopen personen in beroepen met een risico op diepe verontreinigde verwondingen, zoals beroepen in de agrarische sector, bosbouw, bouw, vleesindustrie, afvalwerkers, dierenartsen, dierenverzorgers, rioolwerkers en militairen. Iedere buitenwerker en bijvoorbeeld dierwerker moet voldoende gevaccineerd zijn.