Hepatitis A+B

Hepatitis A en B zijn beide een door een virus veroorzaakte ontsteking van de lever. Tegen deze aandoeningen afzonderlijk bestaat een goed vaccin. Ook bestaat er een combinatievaccin, waarmee tegen beide aandoeningen tegelijk wordt gevaccineerd.

Om met dit vaccin een goede bescherming tegen zowel hepatitis A als B te verkrijgen, zijn drie injecties noodzakelijk. De eerste op tijdstip 0 en vervolgens na 1 maand en na 6 maanden.

Bescherming tegen hepatitis A: na de tweede vaccinatie bestaat bescherming voor de periode van één jaar. Na de derde vaccinatie is de beschermingsduur 25 jaar.

Bescherming tegen hepatitis B: ongeveer 5 weken na de derde vaccinatie moet in het bloed onderzocht worden of er voldoende antistoffen door het lichaam zijn aangemaakt; de titerbepaling. Wanneer deze bepaling voldoende blijkt, dan is er blijvende bescherming tegen hepatitis B.