Hepatitis A

Hepatitis A is een door een virus veroorzaakte ontsteking van de lever. De ziekte staat bekend als geelzucht, omdat een gelige verkleuring van de huid en/of het oogwit kan optreden. Andere ziekteverschijnselen kunnen zijn: vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Volwassenen zijn vaak 4-6 weken ziek, maar klachten kunnen soms wel een half jaar aanhouden. Ouderen zijn vaak heftiger ziek, terwijl bij kinderen de infectie met weinig tot geen klachten kan verlopen. Ook patiënten die zelf geen klachten hebben, kunnen anderen besmetten. Het virus wordt voornamelijk via de ontlasting uitgescheiden en kan bij verminderde hygiëne via de mond de volgende persoon infecteren.

Besmetting kan optreden in landen waar hepatitis A veelvuldig onder de plaatselijke bevolking voor komt en waar de hygiënische omstandigheden niet optimaal zijn. In feite is bij een vakantie naar alle landen buiten West-Europa, Australië en Noord-Amerika vaccinatie tegen hepatitis A aan te raden (dus ook voor populaire vakantielanden zoals Turkije, Kroatië en Tunesië).

Besmetting kan ook optreden wanneer in het beroep risico bestaat op contact met ontlasting, zoals in de gezondheidszorg, in kinderdagverblijven, bij riolering (loodgieters) of waterzuivering en in de schoonmaakbranche. Zakenreizigers die regelmatig in niet westerse landen verblijven doen er eveneens verstandig aan zich te laten vaccineren.

Indien in het werk een infectierisico bestaat, is de werkgever wettelijk verplicht om de werknemer(s) kosteloos vaccinatie aan te bieden.

Tegen hepatitis A bestaat een goedwerkend en veilig vaccin, dat na een eerste toediening gedurende een jaar bescherming geeft.
Een tweede vaccinatie, na tenminste een half jaar, beschermt 25 jaar lang.