Griepvaccinatie

Griep, of influenza, een acute infectie van de luchtwegen (neus, keel en longen) die wordt veroorzaakt door het influenzavirus, is een ander en veel heftiger ziektebeeld dan een gewone verkoudheid.

In zeer korte tijd ontstaan hoge koorts, koude rillingen, bonzende hoofdpijn, keelpijn, spierpijn over het gehele lichaam en een heftige droge hoest. Er is totaal geen eetlust meer en men voelt zich moe, slap en ziek.
Bij een ongecompliceerde griep duurt vaak wel twee weken voordat de patiënt weer is opgeknapt en het normale leven kan hervatten.
Personen die door onderliggende kwalen een verminderde weerstand hebben lopen risico op het ontwikkelen van ernstige en soms zelfs levensbedreigende complicaties, zoals longontsteking

Griep kan voor enorme hoge kosten in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven zorgen want 5 tot 10% van de Nederlandse bevolking raakt besmet met het influenzavirus.

Het griepvirus verspreidt zich vooral in de winter en in het begin van de lente.
Het griepvirus ondergaat regelmatig mutaties waardoor de antistoffen die het lichaam het ene jaar aan maakt tegen het griepvirus niet automatisch het griepvirus herkennen van het jaar erop. Dit is de reden waarom een eerder doorgemaakt griepvirus of een eerdere vaccinatie tegen het griepvirus geen bescherming geeft tegen een daarop volgend griepvirus. Het is daarom raadzaam de griepvaccinatie jaarlijks te herhalen.
Personen die een verhoogd risico hebben op complicaties bij een griepinfectie krijgen dan ook jaarlijks van hun huisarts een oproep voor vaccinatie.

Het kan verstandig zijn om ook personen die niet tot de risicogroepen behoren een vaccinatie aan te bieden. Vooral personen die met veel andere mensen in contact komen (door de aard van hun werkzaamheden) en mensen die zich geen uitval uit het werkproces kunnen veroorloven doen er verstandig aan om vaccinatie te overwegen.

Voor werknemers in de gezondheidszorg is vaccinatie aan te bevelen, zodat dit personeel niet het influenzavirus kan overdragen op patiënten die veelal een verminderde weerstand hebben en bij wie de ziekte ernstiger kan verlopen. Door hun reeds verzwakte weerstand is de respons van veel patiënten op een griepvaccinatie veel minder goed dan bij gezonde mensen.

Werkgevers kunnen besluiten om hun werknemers een griepvaccinatie aan te bieden om zo het ziekteverzuim in de griepperiode te beperken en de werkprocessen zo min mogelijk te onderbreken.

Risicoberoepen: buitenlandreizigers, gezondheidszorg, scholen, alle contactfuncties, openbaar vervoer, baliefuncties, taxichauffeurs, werkzaamheden met groepen personen, etc

Van de griepprik zelf kunt u geen griep krijgen, omdat het een inactief dood virus bevat dat zich niet meer kan vermenigvuldigen.