DTP

Difterie

Difterie (Kroep) is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die in de keel zit. Deze bacterie maakt gifstoffen, waardoor de keel ernstig kan opzwellen en de ademhaling wordt bemoeilijkt. Als gifstoffen in het bloed komen, dan kunnen een ernstige ontsteking van het hart of neurologische verschijnselen optreden, waaraan men zelfs kan overlijden.

Daarnaast bestaat er ook een door difterie veroorzaakte huidontsteking, maar deze uitingsvorm is minder ernstig.
Door speeksel (hoesten!) of door contact met de geïnfecteerde huid van patiënten, wordt de ziekte van mens op mens overgedragen.

In Nederland wordt iedereen via het Rijksvaccinatie programma in de jeugd gevaccineerd.
Hierdoor komt de ziekte in Nederland niet meer voor. De volledige vaccinatie beschermt gedurende 10 jaar. Mensen die naar een niet-westers land reizen worden daarom geadviseerd zich opnieuw te laten vaccineren.

Risicoberoepen: zakenreizigers naar risicogebieden als Russische federatie , Polen etc.

Tetanus

Tetanus (Kaakklem of Wondkramp) is een acute infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De ernstige ziekteverschijnselen ontstaan door een voor het zenuwstelsel giftige stof die door de bacterie wordt gemaakt (exotoxine).
Tetanus begint vaak met hoofdpijn en spierstijfheid in de kaken. In de meeste gevallen treedt stijfheid van de aangezichtspieren op als eerste verschijnsel. In een later stadium ontstaat een ziektebeeld met spierkrampen over het gehele lichaam (tetanie). Aantasting van de keel en ademhalingsspieren geeft problemen met de ademhaling waardoor uiteindelijk hersenbeschadiging optreedt waaraan de patiënt kan overlijden.

Tetanus komt wereldwijd voor. De bacterie kan het lichaam binnendringen bij (diepe) verwondingen, vooral wanneer aarde, straatvuil, of ontlasting de wond verontreinigen.
Ook beten van dieren of mensen vormen een besmettingsbron.

In Nederland wordt iedereen via het Rijksvaccinatie programma in de jeugd gevaccineerd.
Aanbevolen wordt de vaccinatie iedere 10 jaar te herhalen.

Tetanus kan in het werk worden opgelopen. Het grootste risico lopen personen in beroepen met een risico op diepe verontreinigde verwondingen, zoals beroepen in de agrarische sector, bosbouw, bouw, vleesindustrie, afvalwerkers, dierenartsen, dierenverzorgers, rioolwerkers en militairen. Iedere buitenwerker en bijvoorbeeld dierwerker moet voldoende gevaccineerd zijn.

Polio

Polio(myelitis) (Kinderverlamming) is een ziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Besmetting met het virus kan verlammingen van de spieren veroorzaken, die blijvend kunnen zijn en waaraan men zelfs kan overlijden. Het virus wordt van mens op mens overgedragen via de ontlasting. Het virus kan goed buiten het lichaam overleven en kan daardoor bij onhygiënische omstandigheden via voedsel of drinkwater worden overgedragen.

Risicogebieden voor reizigers zijn Afrika, Azië en tropische landen.

Risicoberoepen: gezondheidswerkers, medewerkers AsielZoekers Centra, rioolwerkers, toiletreinigers in de buurt luchthavens of bekende bronnen, douane personeel, lab-personeel.

Als men risico loopt door werk of reizen is een herhalingsprik DTP noodzakelijk wanneer de laatste vaccinatie langer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden.