Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is MVO voor MCS?

mvo-resizedBij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoekt MCS naar een balans tussen 'People, Planet en Profit' in haar bedrijfsactiviteiten. MCS wil een bijdrage leveren aan het oplossen van huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, of aan het voorkomen hiervan. De invloed of positie die wij met onze (kern)activiteiten op onze omgeving hebben, is bepalend voor de keuze van deze vraagstukken. Opvattingen en meningen in de maatschappij zijn daarbij eveneens van groot belang.

Zie hieronder voor de verschenen berichten betreffende de certificering:


2013: MCS arbo Onderneemt Maatschappelijk Verantwoord op Niveau-2

DNV heeft geconcludeerd dat het MVO Managementsysteem van MCS Arbo adequaat functioneert en in overeenstemming is met de vereisten voor een certificaat op Niveau-2 volgens de MVO-Prestatieladder. Directeur Luc Schouten: 'We zijn trots op deze certificering, we waren de eerste groene arbodienst, nu zijn we wederom de eerste onder de arbodiensten op dit niveau. 'MCS arbo heeft het blik gericht op de toekomst en gaat zich de komende tijd focussen op wederom een trapje hoger: Niveau-3.

Klik hier voor het certificaat.


2012: MCS Arbo eerste groene arbodienst van Nederland

mvo uitreiking 4-5-2012Groen denken en groen doen. Dat vindt MCS Arbo uit Teylingen belangrijk. Zo belangrijk dat de organisatie als eerste Nederlandse arbodienst hard gewerkt heeft om op 4 mei 2012 het certificaat voor Niveau I van de MVO Prestatieladder te mogen ontvangen.

“Elk bedrijf kan duurzamer en meer verantwoord werken, dus ook een arbodienst,” zegt Lidia Lupgens, een van de twee directeuren van MCS Arbo. “Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is eigenlijk niet meer dan logisch. Je leeft niet alleen voor jezelf, het is goed om ook iets voor je omgeving te betekenen.”
Die gedachte heeft het kleine Zuid-Hollandse arbobedrijf ertoe gebracht om aan de slag te gaan met de duurzaamheidsnormen die de MVO Prestatieladder voor Niveau I stelt. “Een flinke klus, we zijn er tweeënhalf jaar mee bezig geweest,” zegt mededirecteur Luc Schouten. “Het meeste werk was alle wetgeving uitpluizen.”

Opvoeden
Deze eerste trede van de MVO Prestatieladder is vooral gericht op de organisatie zelf, op hoe een bedrijf met materiaal en medewerkers omgaat. Lupgens: “Voor de hand liggen duurzaam papier, afvalscheiding en fair trade koffie, dat maakt al verschil. En MCS Arbo heeft mensen van de MareGroep in dienst, die begeleiding nodig hebben bij hun werk. Bij Niveau I hoort ook je medewerkers een beetje opvoeden, ze bewust maken van goed omgaan met People, Planet en Profit. Uiteindelijk is het de basis van alle handelen.”

Parel
mvo prestatieladder-resizedDe beide directeuren zijn trots op het certificaat. “Met twintig medewerkers zijn we klein. We kunnen ons niet meten met de grote organisaties, maar wel opvallen door onze kwaliteit. Zoals met kundige artsen met empathisch vermogen, een eigen expertise-keuringcentrum. Dit certificaat voegt daar iets aan toe. Inhoud vinden we belangrijker dan omvang. De brancheorganisatie noemt ons ook de ‘parel onder de arbodiensten’,” zegt Lupgens. Schouten voegt eraan toe: “We waren een van de eerste arbodiensten die ISO-gecertificeerd werden, en met dit MVO-certificaat lopen we in onze branche opnieuw in de voorhoede.”
Dat het zakelijk interessant is zo’n certificaat te hebben, bekent Schouten meteen. “Het is hard nodig voor de samenleving, maar ook nuttig voor de markt. De overheid stelt duurzaam inkopen al verplicht en dat zal steeds verder gaan. Met dit certificaat zijn we voor veel bedrijven een aantrekkelijke partner.”

Naar trede II
Gaat MCS Arbo verder met Niveau II? Schouten: “Zeker! Na het doorvoeren van normen in onze eigen organisatie, willen we het verder uitbreiden. Wij kunnen ook weer MVO-eisen stellen aan onze toeleveranciers. Dan vertakt het zich steeds verder. En we blijven maatschappelijk actief, zoals in het ondersteunen van Teylingen als millenniumgemeente.”

Klik hier voor het certificaat.


Bekijk het filmpje op de volgende website, het is een reden waarom wij ons sterk maken voor duurzaam ondernemen; www.miniature-earth.com.