Privacyreglement

Arbodienst en privacy
Wat gebeurt er met uw gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden door tal van instanties geregistreerd om u te beschermen tegen misbruik van die registraties is er de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Elke instantie die gegevens van en of over u bijhoudt is daaraan gebonden.

Dat geldt ook voor MCS arbo, waarbij uw werkgever is aangesloten. 
MCS arbo bewaart een aantal persoonlijke gegevens over u. Van naam en adres tot en met uitvoerige medische dossiers: het wordt allemaal geregistreerd.

Privacyreglement MCS arbo
MCS arbo verwerkt die gegevens voor:

  • De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen.
  • De begeleiding bij verzuim.
  • De re-integratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dat kan natuurlijk niet zonder een goed reglement, waarin duidelijk is beschreven wat er met die gegevens wèl, en wat er vooral nièt mee mag gebeuren. Daarom heeft MCS arbo een privacyreglement dat u beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van uw gegevens nu en in de toekomst.U heeft er immers recht op dat de arbodienst uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt.

Bedrijfsarts
MCS arbo beschikt over informatie als keuringsuitslagen, rapporten over spreekuurbezoek, meldingen over verzuim en eventuele bijzondere beroepsrisico’s. Zulke informatie, die rechtstreeks van invloed is op uw persoonlijke levenssfeer, is allereerst bestemd voor de bedrijfsarts en andere medewerkers van de arbodienst. Een bedrijfsarts heeft, net als alle andere artsen, een geheimhoudingsplicht. Ook de niet-medische medewerkers van de arbodienst die met privacy-gevoelige gegevens in aanraking komen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wie weet wat?
Er zijn drie partijen die van MCS arbo informatie over u kunnen krijgen: de werkgever, de uitvoeringsinstelling en, niet in de laatste plaats, uzelf.

Werkgever
De werkgever heeft, deels met uw goedvinden, recht op de resultaten van keuringen en onderzoeken.

Uitvoeringsinstelling
Achtergrondinformatie over u die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan uw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die uw eventuele Ziektewet- of WAO- uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om uw beroep op een uitkering te beoordelen.

Uzelf
U heeft altijd het recht om informatie in te zien die door MCS arbo is vastgelegd. Als blijkt dat gegevens in uw dossier niet juist zijn, kunt u vragen om correctie.
MCS arbo vernietigt twintig jaar na het laatste contact alle gegevens die over u worden bewaard. Voor een beperkt aantal beroepen is er een wettelijk vastgelegde langere bewaartermijn, in verband met onder meer blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Arbodienst
MCS arbo heeft een uitvoerig privacyreglement, zie hieronder. Als u vragen heeft over bepaalde gegevens die over u worden bewaard, dan zullen die in de meeste gevallen snel en correct beantwoord kunnen worden door de bedrijfsarts of een andere medewerker die de gegevens heeft geregistreerd.
Het is natuurlijk mogelijk dat u er samen niet uitkomt. In dat geval kunt u de directie van MCS arbo schriftelijk vragen om de gewenste informatie. Ook kunt u onze klachtenprocedure nalezen in onze klachtenfolder.

Functionaris Gegevensbescherming
Marcel de Lange
Tel. 06 – 306 35 419
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Om het privacyreglement in te zien.Privacy reglement 2021 Klik hier