Wijzigingen GGZ in 2014

Invoering van de basis GGZ heeft tot doel meer mensen te helpen met kortere interventies en alleen de echt zwaardere klachten door te verwijzen naar de specialistische zorg.

Voor u kan dit van belang zijn omdat interventietrajecten van medewerkers die uitvallen vanwege psychische klachten alleen nog maar (deels) vergoed worden indien er een diagnosecode kan worden gegeven voor de oorzaak van de uitval.

Dit betekent dat de zorgverzekeraars minder gaan vergoeden en dat de kosten voor u als werkgever zullen stijgen. Dit  staat echter niet in verhouding tot de kosten van verzuim, die werkgevers voor hun kiezen kunnen krijgen.

De 1e  en 2e  lijn indeling verdwijnt en wordt vervangen door Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische Basis GGZ (SGGZ). De eigen bijdrage komt te vervallen en het eigen risico gaat naar een minimum van € 360,00.

 

Hoe ziet de Generalistische Basis GGZ er met ingang van 1 januari 2014 uit:

De verwijzing
De eisen die aan een verwijzing door de arts binnen de GGZ worden gesteld zijn explicieter dan voorheen. Nieuw  is de minimale eis van zorgverzekeraars dat de huisarts geïnformeerd is over alle verwijzigen. Sommige verzekeraars eisen zelfs dat de huisarts de verwijzer is en accepteren de verwijzing van de bedrijfsarts niet. In dergelijke gevallen is het tijdig inschakelen van de huisarts essentieel om doorlooptijden niet te laten oplopen. De politiek en zorgverzekeraars sturen aan op een zichtbare samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts.

De Specialistische Basis GGZZ
De Specialistische Basis GGZ is uitsluitend bedoeld voor complexe, meervoudige psychische stoornissen (sprake van comorbiditeit waarbij een multidisciplinaire aanpak is vereist).