De WAI

De Work Ability Index is een vragenlijst die het werkvermogen meet. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn huidige werk uit te voeren; daarnaast is de uitkomst van de WAI een goede voorspeller gebleken van iemand inzetbaarheid voor nu en in de toekomst.

MCS werkt samen met een bureau dat gespecialiseerd is in dit instrument en kan een follow-up geven aan dit onderzoek indien blijkt dat inzet van de bedrijfsarts noodzakelijk is, bijvoorbeeld als uit de antwoorden blijkt  dat sprake is van dreigend langerdurend verzuim.

Elders in onze website vindt u de WAI verkort weergegeven.