Arbodienst focust zich meer op duurzame inzetbaarheid

De arbodiensten hebben zich de afgelopen decennia flink ontwikkeld, zo stelt Petra van de Goorbergh, directeur van branchevereniging OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan). Aanvankelijk waren de arbodiensten vooral wetsgedreven bezig, waarbij de focus lag op het terugdringen van de wao-stroom. `Dat is nog steeds belangrijk, maar er is steeds meer aandacht voor de grote groep werknemers die niet verzuimt.`

Nieuwe app: "PreventieCoach Arbo"

preventiecoach appVol energie aan de slag met gezond, veilig en plezierig werken. De PreventieCoach Arbo is dé app voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden.

Het is een app vol kennis voor de werkgever, leidinggevende, preventiemedewerker, ergocoach, veiligheidscoach, arbo-professional, OR, HRM en medewerkers.

Veranderingen als gevolg van de nieuwe ziektewet

De modernisering van de  ziektewet heeft grote gevolgen voor werkgevers die met relatief veel tijdelijke contracten werken. Hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie u als werkgever gaat betalen. De wet – die op 1 januari 2013 is ingegaan – heeft gevolgen voor de premie die u betaalt voor Ziektewet- en WGA-uitkeringen.

Health Engagement trough Lifestyle Programmes

help-logo-fotoWaarom?
In 2011 dreigen we de 70 miljard euro grens te passeren, dat is 1/3 van het overheidsbudget! Daarnaast lijken chronische ziekten bij de jeugd en jongere generaties een groter probleem te worden dan de vergrijzing.

Wat?
Is er een oplossing? Ja! En de oplossing ligt voor de hand: "Voorkomen is beter dan genezen". Door uw werknemers actief aan één van deze preventie programma's deel te laten nemen, kunt u heel veel geld besparen.

www.helplifestyle.nl