Superman voor het zware werk?

Stelt u zich eens voor: fysieke belasting behoort tot het verleden. Want uw medewerkers maken gebruik van een exoskelet en dat beschermt tijdens zware arbeid hun gewrichten. Sterker nog, zij kunnen opeens veel meer tillen, tot zo'n 100, 150 kilo. Een mooie droom, lijkt het. Moeten we hopen dat die uitkomt?

Wetsvoorstel wijziging Arbowet: Niet meer van hetzelfde

Versterking van de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, preventie en een betere samenwerking met de bedrijfsarts. Dat zijn de doelen van de wetswijziging Arbowet. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de contracten van werkgevers en werknemers met arbodiensten en bedrijfsartsen?

'Zieke werknemer? Dit moet je nooit zeggen'

Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Daarom kun je als werkgever maar beter actie ondernemen. „Als je niets doet, zet je de deur naar toekomstig verzuim wagenwijd open.”

Suiker: de tabak voorbij?

Naar verluidt beet Margareth Chan, directeur generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), onlangs Nestlé’s CEO Paul Bulcke toe: “If you don’t change, you’re going to be the next tobacco company”. Dat deed ze naar aanleiding van het recente WHO-rapport Sugars intake for adults and children. Wat bedoelde ze daarmee?

Wat is frequent ziekteverzuim?

Het is niet de bedoeling dat een werkgever een aanvraag indient voor een werknemer die louter en alleen meerdere malen ziek is geweest. Het moet gaan om frequent en onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende langere tijd. De frequentie moet vervolgens gekoppeld worden aan de impact ervan op het productieproces dan wel op de collega’s die de veelvuldig zieke werknemer moeten vervangen. Dit zal verschillen van werkgever tot werkgever.