Regiopoortwachters

MCS werkt sinds een jaar samen met regiopoortwachters,  een gecertificeerde arbodienst waarin zich een aantal arbodienstverleners door het land hebben verenigd met ieder hun eigen expertise, zoals arbeidsdeskundigen, begeleiders spoor 2, veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Preventie en beleid Coronavirus

corona aarde kleinDe belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was of desinfecteer je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of een papieren wegwerpzakdoek.
  • Gooi papieren zakdoekje na gebruik weg en was of desinfecteer je handen.

Belangrijke informatie betreffende de AVG

privacyDe nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:
• rechtmatigheid;
• transparantie;
• doelbinding;
• juistheid.

Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts

Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte. Dat blijkt uit een enquête van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen. Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte. Maar ook komt het voor dat zieke werknemers in de werkeloosheidswet (WW) eindigen terwijl zij naar eigen zeggen nog in de ziektewet thuis horen. 26 procent van de mensen die vanuit ziekte in de WW terecht komt, geeft aan dat dit onder druk is gegaan.

De 10 Tips voor Ontspannen Werken

- Geef aandacht aan één ding tegelijk
- Maak jouw werk leuk en uitdagend
- Durf ‘nee’ te zeggen
- Kom 5 minuten eerder op een afspraak                   
- Geniet vaker van het moment
- Gebruik de kracht van positief denken                    
- Ga met regelmaat de buitenlucht in
- Luister meer, praat minder
- Neem niet alles te serieus
- Vergeet nooit te lachen!
relax-button3

bron: www.icm.nl