Hoe krijg je ze aan de gang?

Duurzame inzetbaarheid vraagt om eigen regie en om eigen initiatief van werkenden. Voor lager opgeleiden is dat niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit onderzoek van AWVN. Kunnen nieuwe digitale instrumenten helpen?

'Een regisseur voor gezondheid ontbreekt’

Het zorgstelsel is te veel gericht op repareren wat stuk is. Er moet een regisseur komen voor preventie en gezondheid, vindt Carl Verheijen.

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?

Bedrijfshulpverlening op de (onbereikbare) bouwplaats

Bouwwerken worden steeds complexer, bouwplaatsen zijn tijdelijk en situaties veranderen er voortdurend. Hoe regel je de bedrijfshulpverlening op zo´n project?

Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast

Per 1 september 2017 wordt de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. De meest in het oogspringende aanpassing van de Arbowet is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.