Verhoging AOW-leeftijd naar 68 jaar komt dichterbij

In de begroting van het Regeerakkoord 2013 staat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 68 genoemd. Vaak denkt men dat dit met de wettelijke aanpassingen per 1 januari 2015 geregeld is. Dit is niet zo. Hiervoor moet nog een wetsvoorstel ingediend worden. De verhoging van de AOW-leeftijd levert de overheid een enorme besparing op.

Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie op tijd werkstress herkent?

1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend door werknemer en leidinggevende en zullen dan leiden tot verzuim.

Europa!

Op het gebied van arbeidsomstandigheden speelt Europa een grote rol. We doen net alsof verzuimbegeleiding het belangrijkste is waar we ons in Arboland mee bezig moeten houden. Maar dat is niet zo. De regels in Europa zijn bedoeld voor de 96,1 procent werknemers die werken (en ook voor de 3,9 procent die verzuimen).

Is de functie van preventiemedewerker wettelijk geregeld?

De functie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers (de preventiemedewerker).

Lancering campagne 'Check je werkstress'

Minister Asscher heeft, in het bijzijn van werkgevers en werknemers, het startsein gegeven voor de campagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. Het ministerie SZW en NL-FOP voeren deze campagne samen uit. Check uw eigen werkstress via: www.facebook.com/checkjewerkstress.