Medisch gericht met goede arbeidsvoorwaarden - 
The VW Company Health Check

Alles in Wolfsburg draait om Volkswagen. Met zo’n 75.000 medewerkers werkzaam op één site is het fabrieksterrein een dorp op zich, waarvan de bebouwing de grootte van Monaco overtreft. De hotels zitten een jaar van te voren vol met ingehuurd personeel, leveranciers en klanten voor VW. Op het bedrijfsterrein, met monumentale panden uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, is fotograferen verboden. Daarentegen mochten we als gasten van de medische dienst vrijelijk over de werkplaatsen van deze grootste VW plant lopen.

Grote autonomie gaat dikwijls gepaard met overwerken

Druk, druk, druk. De 'autonomie paradox': waarom gaat een grote autonomie dikwijls gepaard met overwerken?

Postmoderne organisaties bieden werknemers een hoge autonomie en een uitdagend werkklimaat met veel ruimte voor professionele ontplooiing. Werknemers hebben zeggenschap over de vraag hoe, wanneer en waar ze werken. Er wordt niet gecontroleerd op het aantal gewerkte uren maar op prestatie. De lat ligt hierbij hoog. Dit leidt gemakkelijk tot overbelasting.

'Arbodienstverlening is een mooi en waardetoevoegend vak!'

Mirjam Sijmons is sinds februari directeur van ArboNed, een van de grote arbodiensten in Nederland. Als relatieve nieuwkomer kijkt ze soms met enige verbazing naar de arbomarkt. 'In het domein van Werk & Gezondheid is nog een wereld te winnen. Dat begint bij een andere mindset: arbo is geen kostenpost, maar een investering in de fitheid van medewerkers.'

'Al werkende zal de participatiesamenleving zich ontwikkelen'

Willen we ons aanbodgedreven zorgstelsel omvormen tot een participatiesamenleving waarin waardecreatie centraal staat, dan staan we als samenleving voor een aantal uitdagingen. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft zijn visie.

Rapport uitgebracht door RIVM: Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting

Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk. Acht van de tien werkgevers beschouwen het als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat dat ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven (continu of vaak) daadwerkelijk preventiemaatregelen treffen die gericht zijn op de mentale gezondheid van de werknemers.