Napo - Safety with a Smile

Napo en zijn vrienden hebben als rol om in een animatiefilmpje veiligheid en gezondheid op het werk aantrekkelijk te maken met hun innemende karakters, amusante verhaallijnen en humoristische en opgewekte aanpak. "Veiligheid met een glimlach" is Napo's bijdrage aan veiligere, gezondere en betere werkplekken.

ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Organisaties die beleidsmatig aan de slag gaan met Duurzame Inzetbaarheid kunnen aanspraak maken op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor het inzetten van een externe adviseur.

'Onze RI&E heeft geen groen vinkje'

Opstellen RI&E loont voor bedrijven. Sommige bedrijven hebben geen RI&E, andere een heel oude versie. Ze volgen de workshop RI&E in een halve dag om een eigen RI&E te maken. En daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Arbowet: het maken van een actuele RI&E en een bijbehorend Plan van Aanpak.

Gezond georganiseerd

Werken aan duurzame inzetbaarheid is meer dan de aandacht voor vitale medewerkers en verzuim alleen. Door in te zoomen op een gezonde bedrijfsvoering werken organisaties aan een gezonde en duurzame balans tussen geld verdienen en de menselijke factor. 

Digitaal leren op maat

Leren met Google Glass, het veiligheidsbewustzijn van organisaties verhogen via een app of leren van een virtuele brandoefening. Dit zijn de tools en trends op opleidingsgebied waar u als arbo-professional weet van wilt hebben.