Wet Werk en Zekerheid: nieuwe regels per 1 januari 2015

Per 1 januari a.s. wijzigt de Wet Werk en Zekerheid de regels omtrent tijdelijke contracten. Het is dan niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter. En tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij daar een heel goede reden voor is. Bij sommige tijdelijke contracten zult u moeten 'aanzeggen'. Precies weten hoe het zit?

Eén op tien werknemers slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Een op tien werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Pesten en geweld op het werk komen veel vaker voor dan je denkt. Bovendien leidt het tot stress en een slechte werksfeer en kan het depressie, ongevallen of, in het ergste geval, zelfmoord in de hand werken. Grensoverschrijdend gedrag herkennen, is dan ook heel belangrijk om op tijd te kunnen reageren.

Nationale Arbeidsvoorwaarden Praktijkdag 2015

Er blijft veel onduidelijkheid over de Participatiewet, de Banenafspraak die in het kader van het Sociaal Akkoord is gemaakt en de Quotumwet die daar uit voort vloeit. Vandaar hierbij een korte samenvatting.

Ook zonder SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg

Na het verdeelde SER-advies over de rol, positie en toegang tot de bedrijfsarts is de minister van SZW weer aan zet. Na een jaar vruchteloos polderen wordt nu voor het einde van dit jaar een kabinetsreactie verwacht. Gelukkig heeft de markt niet stil gezeten. De minister heeft een makkie en kan tevreden omkijken naar de spin-off van zijn adviesaanvraag. Iedereen is weer bij de les!

Verzuim door werkstress kost werkgevers 2,2 miljard

1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.