Bevorderen gezondheid werknemers is te duur?

Acht op de tien werkgevers noemt de gezondheid van de medewerkers de belangrijkste indicator voor een succesvol bedrijf. Maar slechts vier op de tien bedrijven doet ook daadwerkelijk iets om de gezondheid te bevorderen. Belangrijkste reden om er niets aan te doen: de kosten.

Bijna kwart ziekteverzuim is werkgerelateerd

Bijna de helft van de werknemers in Nederland heeft in 2013 ten minste een keer verzuimd wegens ziekte.Voor 71 procent geldt dat het laatste ziekteverzuim niet werkgerelateerd was, 6 procent weet niet of het werk de oorzaak van het verzuim was. Bij 23 procent werd het verzuim gedeeltelijk of hoofdzakelijk verzoorzaakt door het werk.

Wet Werk en Zekerheid: nieuwe regels per 1 januari 2015

Per 1 januari a.s. wijzigt de Wet Werk en Zekerheid de regels omtrent tijdelijke contracten. Het is dan niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter. En tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij daar een heel goede reden voor is. Bij sommige tijdelijke contracten zult u moeten 'aanzeggen'. Precies weten hoe het zit?

Eén op tien werknemers slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Een op tien werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Pesten en geweld op het werk komen veel vaker voor dan je denkt. Bovendien leidt het tot stress en een slechte werksfeer en kan het depressie, ongevallen of, in het ergste geval, zelfmoord in de hand werken. Grensoverschrijdend gedrag herkennen, is dan ook heel belangrijk om op tijd te kunnen reageren.

Nationale Arbeidsvoorwaarden Praktijkdag 2015

Er blijft veel onduidelijkheid over de Participatiewet, de Banenafspraak die in het kader van het Sociaal Akkoord is gemaakt en de Quotumwet die daar uit voort vloeit. Vandaar hierbij een korte samenvatting.