Wat is frequent ziekteverzuim?

Het is niet de bedoeling dat een werkgever een aanvraag indient voor een werknemer die louter en alleen meerdere malen ziek is geweest. Het moet gaan om frequent en onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende langere tijd. De frequentie moet vervolgens gekoppeld worden aan de impact ervan op het productieproces dan wel op de collega’s die de veelvuldig zieke werknemer moeten vervangen. Dit zal verschillen van werkgever tot werkgever. 

Beroepsgroep van artsen wil preventie serieus op de kaart zetten.

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB, 18 en 19 mei jl.) ging van start met een forumdiscussie over de positionering van het vakgebied. Als beroepsgroep worden bedrijfsartsen vooral gevraagd voor verzuimbegeleiding. Hun medische kennis wordt maar mondjesmaat aangesproken voor duurzame inzetbaarheid.

Ziekte en arbeidsconflicten

Een aparte vorm van verzuim
Al jaren is er discussie over ziekteverzuim in relatie tot arbeidsconflicten. Hoe moeten werkgever en werknemer hier samen met professionals mee omgaan? De zesde STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten is er nu. Wat is de aanleiding, wat is anders in deze editie en voor wie is deze Werkwijzer relevant?

Ziekteverzuim in Nederland gedaald naar 3,8%

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de kwakkelende economie. Werknemers melden zich daardoor minder snel ziek. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

Werknemer heeft recht op vaccinatie

Werkgevers moeten werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bieden. Vaccinatie kan daarbij horen.