Het blijvend rendement van ouder menselijk kapitaal

De beroepsbevolking wordt ouder. Werknemers vergrijzen sneller dan zelfstandigen en in geen enkele sector slaat de veroudering zo genadeloos toe als in de ambtenarij. Maar ook de arbeidsparticipatie van vijftig- en zestigplussers stijgt. De praktijk bewijst dat duurzame inzetbaarheid van personeel geen illusie is. Het is wél een illusie te menen dat die inzetbaarheid van de ene op de andere dag beschikbaar is. 

Nog vaak misverstanden over aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen, niet altijd worden nageleefd. De CKA richt zich op het signaleren en verbeteren hiervan.

Wijzigingen Arbowet en WOR pas in 2017

Voorgestelde wijzigingen van de Arbowet op een rij 

De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (pdf) moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken.

Geluk verkoopt

Een mens heeft maar een leven de tijd om de maatschappij te laten genieten van wat hij te bieden heeft en zijn persoonlijke levensvervulling te realiseren, welk organisatiebelang zou daar bovenuit kunnen stijgen?

Werkgeluk als bedrijfsstrategie

Gelukkige werknemers dragen sterk bij aan betere bedrijfsresultaten. Hoe krijg je het voor elkaar dat het streven naar werkgeluk vanzelfsprekend is in het hele bedrijf? Marianne Hewlett is verantwoordelijk voor het wereldwijd uitgerolde integrale programma Wellbeing@work bij Atos en geeft tips.