Grote autonomie gaat dikwijls gepaard met overwerken

Druk, druk, druk. De 'autonomie paradox': waarom gaat een grote autonomie dikwijls gepaard met overwerken?

Postmoderne organisaties bieden werknemers een hoge autonomie en een uitdagend werkklimaat met veel ruimte voor professionele ontplooiing. Werknemers hebben zeggenschap over de vraag hoe, wanneer en waar ze werken. Er wordt niet gecontroleerd op het aantal gewerkte uren maar op prestatie. De lat ligt hierbij hoog. Dit leidt gemakkelijk tot overbelasting.

'Arbodienstverlening is een mooi en waardetoevoegend vak!'

Mirjam Sijmons is sinds februari directeur van ArboNed, een van de grote arbodiensten in Nederland. Als relatieve nieuwkomer kijkt ze soms met enige verbazing naar de arbomarkt. 'In het domein van Werk & Gezondheid is nog een wereld te winnen. Dat begint bij een andere mindset: arbo is geen kostenpost, maar een investering in de fitheid van medewerkers.'

'Al werkende zal de participatiesamenleving zich ontwikkelen'

Willen we ons aanbodgedreven zorgstelsel omvormen tot een participatiesamenleving waarin waardecreatie centraal staat, dan staan we als samenleving voor een aantal uitdagingen. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft zijn visie.

Europa!

Op het gebied van arbeidsomstandigheden speelt Europa een grote rol. We doen net alsof verzuimbegeleiding het belangrijkste is waar we ons in Arboland mee bezig moeten houden. Maar dat is niet zo. De regels in Europa zijn bedoeld voor de 96,1 procent werknemers die werken (en ook voor de 3,9 procent die verzuimen).

Ondanks burn-out snel weer aan het werk!

De invloed van de psychische kant op ons welbevinden is groot. Misschien wel groter dan de invloed van ons fysiek. Zeker de helft van het verzuim in Nederland wordt bepaald door psychische arbeidsongeschiktheid. En dan hebben we nog niet eens in kaart in hoe verre mensen geleidelijk aan verzuimen naar een psychische overbelasting. Het zogenaamde presentisme.