Gehoorschade testen nu ook online

Beroepsslechthorendheid staat al jaren in de top 3 van meest gemelde beroepsziekten. Nu is er een online hoortest waarmee bedrijven het gehoor van hun werknemers kunnen screenen op gehoorschade.

Noodzaak van een geldige RI&E

Veel organisaties zijn er niet van op de hoogte dat:

  • U als werkgever volgens artikel 5 in de Arbowet verplicht bent om te beschikken over een RI&E plus een Plan van Aanpak waarin de maatregelen staan beschreven om waargenomen risico’s te beheersen.
  • De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E door de Inspectie van SZW wordt bestraft met een boete.  

Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen

Inkomensverzekeraars verwerken in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst veel persoonsgegevens (bijvoorbeeld van zieke werknemers). Het belangrijkste wettelijke kader hiervoor vormt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de praktijk kunnen de (informatie)behoeften van de verzekeraar soms op gespannen voet staan met dit kader. De Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen is bedoeld om inzicht te geven in dit kader en aan te geven hoe hiermee om te gaan.

Eerste Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan straks vragen om een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.

Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker

Rol en inbedding in uw organisatie
Vanaf 1 juli 2017 geeft de Arbowet een belangrijke rol aan de preventiemedewerker. Door deze wijziging bent u verplicht een preventiemedewerker aan te stellen in nauw overleg met de OR, die instemmingsrecht heeft. Daarom is dit hét moment om preventie ook in uw organisatie op de kaart te zetten.