Werknemer let niet op cybersecurity

Uit onderzoek van Alert Online blijkt dat slechts een op de vijf werkende Nederlanders (21%) zich zorgen maakt over digitale veiligheid op werk terwijl bijna de helft van de ondervraagden (46%) zich wel zorgen maakt over de digitale veiligheid thuis. Werkgevers lichten hun werknemers echter nauwelijks voor over veilig online werken.

Gezond zijn loont: Verdienen aan het gezond houden van de burgers

Het zorgstelsel dreigt onbetaalbaar te worden. Om het tij te keren, introduceert de Federatie voor Gezondheid een verdienmodel voor preventie. Zij is ervan overtuigd dat als het voor mensen lonend is zichzelf gezond en vitaal te houden, de Nederlandse bevolking gezonder wordt en daarmee de druk op het zorgstelsel lichter.

Valbeveiliging: de juiste keuze voor de job!

De keuze voor een valbeveiligingset is bij werken op hoogte letterlijk van levensbelang. Veel werkgevers zien dat kennelijk nog niet zo, getuige de manier waarop zij hun medewerkers van valbeveiligingsmiddelen voorzien.

Van arbofabels naar risicosturing

Het denken over veiligheid en arborisico’s kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. De zo ontstane risicoparadox kunnen we oplossen met risicogestuurd werken.

Hoe krijg je ze aan de gang?

Duurzame inzetbaarheid vraagt om eigen regie en om eigen initiatief van werkenden. Voor lager opgeleiden is dat niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit onderzoek van AWVN. Kunnen nieuwe digitale instrumenten helpen?