NVIA bezorgd: tekort aan bedrijfsartsen drijft kosten verzuimbegeleiding op

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) roept de politiek op om de stijgende kosten van verzuimbegeleiding af te remmen. Bij de NVIA komen signalen binnen dat de kosten voor verzuimbegeleiding inmiddels de spuigaten uitlopen. Daardoor dreigen werkgevers geconfronteerd te worden met een ‘extreme verhoging’ van de kosten van ziekteverzuim. De oorzaak is volgens de NVIA het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland.

Handig op hoogte

Werken op hoogte zonder ladders? Een onbereikbare ambitie. Daarvoor zijn ladders te handig en te flexibel. Mede dankzij EG-richtlijn 2001/45 is er meer aandacht voor veilig werken op hoogte. Dit artikel frist uw kennis op en laat zien hoe u veilig werkt met een ladder.

Cijfers CBS: De verzuimcijfers over het 1e half jaar.

Voor een overzicht van de cijfers over de eerste 2 kwartalen van 2018, klik hier. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we te maken gehad met een gemiddeld verzuim van 4,9%. Dit cijfer is nooit eerder zo hoog geweest en is deels het resultaat van de aanhoudende griepepidemie in de winter van 2017-2018.

Werknemer, gedraag je!

De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Soms betekent dit dat hij moet ingrijpen in het gedrag van werknemers. Met vergaande consequenties als ontslag op staande voet. Daarbij moet de werkgever wel de nodige zorgvuldigheid betrachten. 

Brief aan Tweede Kamer over onafhankelijkheid bedrijfsarts

Op 12 april jl. heeft Staatssecretaris Van Ark een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van vragen van kamerlid Van Dijk, mede naar aanleiding van een uitzending van Radar. De staatssecretaris geeft aan dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts binnen het bestaande stelsel is geborgd en zelfs met de wijzigingen in de Arbowet van 1 juli 2017 zijn versterkt. Daarnaast is er voor de zieke werknemer de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV en second opinion bij een ander dan de eigen bedrijfsarts. OVAL zette reeds de feiten inzake bedrijfsartsen op een rij.