Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor uw samenwerking met MCS Arbo

EU

Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moet MCS Arbo organisatorische maatregelen treffen om met u te kunnen blijven samenwerken en zo te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Deze wetswijziging heeft, los van onze samenwerking, ook gevolgen voor uw organisatie. De nieuwe opzet in onze samenwerking met u zal in de praktijk niet eerder dan 1 mei 2018 van toepassing zijn (maar ook niet later dan 25 mei 2018). Door de wijzigingen in deze wetgeving bent u verplicht de aanpassingen in onze samenwerking op te volgen. De komende maanden zullen wij u daarom via onze nieuwsbrief geregeld bijpraten.

Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts

Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte. Dat blijkt uit een enquête van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen. Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte. Maar ook komt het voor dat zieke werknemers in de werkeloosheidswet (WW) eindigen terwijl zij naar eigen zeggen nog in de ziektewet thuis horen. 26 procent van de mensen die vanuit ziekte in de WW terecht komt, geeft aan dat dit onder druk is gegaan.

De 10 Tips voor Ontspannen Werken

- Geef aandacht aan één ding tegelijk
- Maak jouw werk leuk en uitdagend
- Durf ‘nee’ te zeggen
- Kom 5 minuten eerder op een afspraak                   
- Geniet vaker van het moment
- Gebruik de kracht van positief denken                    
- Ga met regelmaat de buitenlucht in
- Luister meer, praat minder
- Neem niet alles te serieus
- Vergeet nooit te lachen!
relax-button3

bron: www.icm.nl

paul de blot‘Als je met plezier werkt, word je niet zo snel moe’

Spiritualiteit biedt de uitweg uit de crisis, stelt Paul de Blot, ‘s werelds eerste hoogleraar Business Spiritualiteit.  Hierin gaf hij deze vier tips voor in crisistijd:

1. Het draait altijd om mensen              
2. Begin iets nieuws

3. Houd een dagboek bij
4. Sta open voor wat zich aandient