'Ik voel me al schuldig als ik een boek lees'

Ze studeerde Frans, maar werd uiteindelijk huisarts en oprichter van een eigen arbo-dienst. Als enige vrouw in den lande leidt ze nu twintig jaar MCS-Arbo, gevestigd in een kantoorpand aan de A44 in Teylingen. Tijd om op die roerige decennia terug te blikken gunt Lidia Lupgens zich pas tijdens het interview, waarbij ze, hoe vrouwelijk, iedereen lof toezwaait, behalve zichzelf. Nee echt, haar man en personeelsleden verdienen alle eer. Dat terwijl ze zelf maar doorraast en zich al schuldig voelt als ze een boek leest.

MCS arbo sponsort borstbeeld Jan Steen

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 november 2008 is de eerste Kunstweek in Warmond gehouden. Een week lang stond Warmond in het teken van beeldende kunst. Er waren verschillende exposities in de galerieën in Warmond en workshops voor jong en oud. Tegelijk met de Kunstweek Warmond was ook de landelijke kunstweek. Als start van de week vond de onthulling van het borstbeeld van Jan Steen plaats.

MCS Onderzoek en Keuring

Omdat medio 2013 de afdeling Onderzoek en Keuring volledig vernieuwd is op het gebied van de laatste digitale apparatuur voldoet zij aan de laatste en meest moderne onderzoektechnieken op het gebied van longfunctie, audio- en conditie onderzoeken.

Wijzigingen GGZ in 2014

Invoering van de basis GGZ heeft tot doel meer mensen te helpen met kortere interventies en alleen de echt zwaardere klachten door te verwijzen naar de specialistische zorg.

De WAI

De Work Ability Index is een vragenlijst die het werkvermogen meet. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn huidige werk uit te voeren; daarnaast is de uitkomst van de WAI een goede voorspeller gebleken van iemand inzetbaarheid voor nu en in de toekomst.