Werknemer, gedraag je!

De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Soms betekent dit dat hij moet ingrijpen in het gedrag van werknemers. Met vergaande consequenties als ontslag op staande voet. Daarbij moet de werkgever wel de nodige zorgvuldigheid betrachten. 

Brief aan Tweede Kamer over onafhankelijkheid bedrijfsarts

Op 12 april jl. heeft Staatssecretaris Van Ark een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van vragen van kamerlid Van Dijk, mede naar aanleiding van een uitzending van Radar. De staatssecretaris geeft aan dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts binnen het bestaande stelsel is geborgd en zelfs met de wijzigingen in de Arbowet van 1 juli 2017 zijn versterkt. Daarnaast is er voor de zieke werknemer de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV en second opinion bij een ander dan de eigen bedrijfsarts. OVAL zette reeds de feiten inzake bedrijfsartsen op een rij.

Geldprikkel tegen ziekteverzuim

Bijna tweederde van de werknemers denkt dat een financiële bonus helpt bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van payrollbureau Tentoo. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bonus voor iemand die zich een jaar lang niet heeft ziek gemeld.

'Wij lopen op iedereen vooruit'

De grootste innovatie sinds het internet wordt het genoemd. Blockchain gaat ons leven ingrijpend veranderen. Maar wat is het precies? En wat betekent invoering van de technologie voor bedrijven en overheden? Het Haagse bedrijf Ledger Leopard heeft met het Ledger Leopard Blockchain platform, een zorgplatform op basis van blockchaintechnologie, alvast een wereldprimeur te pakken.

Van nazorg naar voorzorg

Het potentieel van e-health wordt breed onderkend, maar onvoldoende benut. De nadruk ligt op toepassingen die de bestaande zorg effectiever en (vooral) goedkoper moeten maken. Dit terwijl e-health burgers en hun zorgverleners in staat stelt om proactief te zijn, juist gezondheidsproblemen voor te blijven.