Klanttevredenheid

In het tweede kwartaal hebben wij, zoals u van ons gewend bent, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze aangesloten bedrijven en relaties. Het streven van verleden jaar was om ons gemiddelde, dat overigens niet slecht was, verder te laten oplopen. Dit is ons gelukt. Bij een respons van 20% hebben wij gemiddeld een 7,5 gehaald.

In de vragenlijst kon de klant aangeven of hij prijs stelde op een evaluatiegesprek met de contactpersoon (in de meeste gevallen is dit de bedrijfsarts) om over arbo- en verzuimgerelateerde onderwerpen te praten, teneinde te komen tot een (nog) betere samenwerking. Het rapport van het klanttevredenheidsonderzoek binnen MCS gepresenteerd en de contactpersonen (bedrijfsartsen in het algemeen) zullen naar aanleiding van de resultaten de klanten die hier prijs op stellen benaderen om hierover te spreken. In een aantal gevallen hebben deze gesprekken inmiddels plaatsgevonden.