Verzekeringskeuring

De meeste (levens- en arbeidsongeschiktheid) verzekeraars verlangen een medische keuring van iemand die een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of  een hypotheek wil afsluiten. In de meeste gevallen bestaat zo'n verzekeringskeuring uit het invullen van een vragenlijst, en naarmate het te verzekeren bedrag hoger is, uit een minder of meer diepgaand lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van de uitslagen van de keuring, kan de verzekeringsmaatschappij bepalen tegen welke premie en voorwaarden u verzekerd kunt worden. Degene die gekeurd wordt, heeft het eerste recht op inzage in de uitkomsten van de keuring, dus voordat de gegevens naar de verzekeraar worden verstuurd.