PAM

Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor

Medewerkers van de ambulancedienst moeten zowel mentaal als fysiek gezond zijn om hun beroep te kunnen uitoefenen. Aan de hand van de functiespecifieke keuring, Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) genaamd, wordt onderzocht of de ambulancemedewerker voldoet aan de functie-eisen en de daaraan gekoppelde specifieke belastbaarheideisen. Deze keuring is ontwikkeld door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid te Amsterdam voor verpleegkundigen en chauffeurs van de ambulancedienst. Maandag 29 augustus 2011 is de eerste PAM keuring bij MCS arbo van start gegaan.

De professionals van MCS-arbo hebben in samenspraak met de beleidsbepalers van de Regionale Ambulance Dienst Hollands-Midden de standaard PAM-keuring gecomplementeerd met een longfunctieonderzoek, een bloedonderzoek op glucose en cholesterol, een lichamelijk onderzoek en een ECG.

Klik hier voor het verhaal van twee medewerkers van de ambulancedienst die als eerste de PAM keuring hebben ondergaan.