Health check

De health check van MCS arbo is eigenlijk een  'gezondheidskundig keuzemenu'  dat werkgevers helemaal zelf kunnen samenstellen, al naar gelang de behoefte aan informatie over de gezondheidsrisico's van hun medewerkers. Een internationaal transporteur zou een health check kunnen verlangen voor de risico's van zijn chauffeurs in zuid of oost Europa.  Of een bedrijf dat veel met bepaalde chemicaliĆ«n werkt, wil weten of en in welke mate zijn werknemers daardoor (extra) risico's lopen. In nauw overleg met de werkgever kan MCS arbo een health check opstellen die volledig op de specifieke risico's van het bedrijf is toegesneden.