Aanstellingskeuring

Voor sommige beroepen of functies is een goede gezondheid en/of conditie een nadrukkelijke voorwaarde. Omdat de functie bijvoorbeeld extra gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. Een aanstellingskeuring dient ertoe om zowel werkgever als werknemer duidelijkheid te verschaffen of er gezondheidsrisico's zijn voor degene die de betreffende functie ambieert. Anders gezegd: de keuring geeft inzicht in de belastbaarheid van degene die gekeurd wordt in relatie tot de belasting van de functie.

Geen aanstellingskeuring is hetzelfde: de aard en 'diepgang' van een aanstellingskeuring is toegesneden op de functie in kwestie.

Intrede-onderzoek
Een intrede-onderzoek is een lichte variant van een aanstellingskeuring: het gaat bij een intrede-onderzoek  niet om verhoogde gezondheidsrisico's voor een bepaalde functie, maar om het vaststellen van de gezondheid en conditie van de betreffende werknemer bij de start van zijn of haar nieuwe baan. Deze keuring is uitermate geschikt als uitgangspunt voor overleg met en eventuele adviezen  aan de medewerker 'en werkgever  in het kader van het arbobeleid van de onderneming.