Keuringen

Toelating tot een bepaalde functie of  een nieuwe baan wordt vaak mede bepaald door de uitslag van een medische keuring. Daar hangt dus veel van af. Dus is het buitengewoon belangrijk voor zowel werknemer als werkgever dat elke keuring met de grootste deskundigheid wordt uitgevoerd, en dat gevoelige gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden bewaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor vaccinaties. De deskundigen van MCS arbo hebben op dit gebied twintig jaar ervaring in huis. Werkgevers kunnen voor incidentele of periodieke medische of beroepskeuringen bij MCS arbo terecht. Maar ook individuele personen kunnen voor een medische keuring of vaccinatie bij MCS aankloppen.

Hiernaast ziet u voor welke keuringen en vaccinaties bij ons terecht kunt.