Login Visma Verzuim (VerzuimSignaal)

De oplossing voor het begeleiden van verzuim


Login: Vismaverzuim.com


MCS arbo ondersteunt werkgevers bij het managen van verzuim als één van de belangrijkste doelen. Samen met een team van verzuimspecialisten, zoals de casemanager, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts wordt er een belangrijke schakel gevormd tussen de werkgever en de werknemer.

Hoe beter de samenwerking verloopt tussen de verschillende partijen hoe groter de kans is dat langdurig verzuim wordt voorkomen. Als MCS arbo zijn we niet alleen verzuimcoach, maar regisseren we ook het proces. Om dat goed te kunnen doen wil je natuurlijk optimaal ondersteund worden en je kostbare tijd zo veel mogelijk besteden aan het coachen en regisseren en zo min mogelijk aan administratieve last.

Als werkgever wil je natuurlijk grip hebben op het verzuim binnen jouw organisatie. Je wilt niet alleen inzicht in het verzuimpercentage van de afgelopen periode maar ook vooral inzicht in trends zodat je een inschatting kunt maken wat je de komende periode kunt verwachten. Of beter nog, je wilt inzicht in verzuim om te weten waar je de aandacht op moet richten om onnodig verzuim te voorkomen en het verzuimpercentage te verlagen. Je wilt de werknemer zelf centraal stellen en in het geval van verzuim zo goed mogelijk begeleiden.

Visma Verzuim geeft je dat inzicht en dankzij het Werknemerportaal betrek je de de werknemer en blijf je ook tijdens een periode van verzuim goed in contact. Je voldoet altijd aan de strengste eisen van de wet en door strikte scheiding van de verschillende domeinen staat de privacy van de werknemer voorop. Belangrijke informatie kun je eenvoudig exporteren en een uitgebreide bibliotheek aan rapportages zorgt ervoor dat je snel inzicht heb en kunt sturen op de resultaten. Kortom, met Visma Verzuim heb je grip op verzuim en bespaar je veel kosten door onnodig verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. 

Visma Verzuim is de online applicatie voor het managen van verzuim in de organisatie. Met deze gebruiksvriendelijke verzuimsoftware kun je eenvoudig samenwerken met alle partijen die betrokken zijn, zoals de werknemer, arbodienst, bedrijfsarts, verzekeraar en het UWV. Visma Verzuim is marktleider in Nederland. In Visma Verzuim wordt dagelijks het verzuim voor circa 3,5 miljoen werknemers in Nederland beheerd.

Visma Verzuim Logo 2 Color 1