Veel gestelde vragen

Wat zijn de voordelen voor mij om met dit MCS-online te werken?

Aansluiting op MCS-online biedt u direct toegang tot het "medisch" personeelsinformatiesysteem van uw werknemers zoals dat door MCS wordt bijgehouden. Door die directe toegang kunt u daarin online werken, net als de medewerkers van de arbodienst.

Wat kan ik allemaal in dit systeem vinden en wanneer?

Inloggen in MCS-online kan op ieder gewenst moment. Zodra u bent ingelogd, hebt u inzage in uw - medische - personeelsdossiers (arbodossiers), waarin alle handelingen staan vermeld die MCS voor uw medewerkers verricht.
Naast ziek- en herstelmeldingen zijn dit ook data van consulten en eventuele huisbezoeken en alle handelingen met betrekking tot de wet verbetering Poortwachter.
Deze gegevens en de opgestelde arbeids(on)geschiktheidsverklaringen en adviezen van de bedrijfsarts of verklaringen van gesprekken van onze arbo-assistenten met uw medewerkers zijn allemaal in de betreffende arbodossiers te openen en af te drukken voor uw eigen personeelsdossiers.

Kan ik zelf ook handelingen verrichten en overzichten uitdraaien?

Ja. Alle handelingen die u als werkgever moet verrichten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (zoals het plan van aanpak en het re-integratiedossier) kunt u zelf bijhouden in de betreffende dossiers via MCS-online. Van ons krijgt u een seintje om u te attenderen op de wettelijke termijnen (en indien gewenst door een email op de datum van gewenste uitvoering).
Ook kunt u op ieder gewenst moment onder andere uw verzuimoverzichten en overzichten met betrekking tot de wet verbetering Poortwachter uitdraaien.
Met MCS-online beheert u dus zelf uw werknemersgegevens (NAW) en de ziekteregistratie.

Welke overzichten kan ik allemaal uitdraaien via MCS-online?

1. Overzichten waarin u kunt zien welke activiteiten MCS voor u heeft verricht, bijvoorbeeld het aantal consulten en poortwachterhandelingen en overzichten van uw werknemers naar afdeling.
2.Anonieme overzichten met verwijzingen van de bedrijfsarts, opvragen van medische gegevens en meldingen beroepsziekten.
3.Verzuimoverzichten naar %, duur en frequentie van het verzuim; naar man/vrouw en leeftijd en of het kort, middellang of lang verzuim betreft.
Ook minder gangbare overzichten kunnen worden uitgedraaid: zo zijn er overzichten naar diagnosecodes en klachtcode versus werkrelatie, en overzichten waarop per medewerker het verzuim kan worden uitgedraaid naar %, duur en frequentie.
Alle overzichten kunnen op ieder moment worden uitgedraaid op iedere gewenste datum en over iedere tijdsperiode.

Kunnen mijn afdelingen ook gebruik maken van dit systeem?

Ja, als u ons aangeeft welke van uw medewerkers u toegang wilt geven tot het systeem, maken wij een inlognaam en wachtwoord aan voor die persoon.  Doordat wij op afdeling kunnen autoriseren, zal die medewerker alleen gegevens van zijn eigen afdeling kunnen bekijken en desgewenst beheren.

Hoe weet ik dat er activiteiten zijn verricht voor mijn medewerkers?

Als wij voor uw medewerkers activiteiten hebben verricht, stellen wij u hiervan door middel van een e-mail of via de fax op de hoogte.

Waarom is controle op meldingen of mutaties nodig?

In 2005 heeft MCS met een aantal klanten met het systeem gewerkt bij wijze van pilot. Toen is gebleken dat  toch snel vervuiling van de data optreedt. Door een korte check op juistheid ervan wordt dit voorkomen; overigens wordt deze check altijd uitgevoerd, ook als onze assistenten zelf de ziek- en herstelmeldingen invoeren.

Kan ik later op MCS-online over gaan?

Ja, dat kan. Omdat wij vanaf 1 januari 2006 al uw gegevens bijhouden in het nieuwe systeem, kunt u op elk moment besluiten u aan te sluiten.

Staan gegevens van voor 2006 ook in online?

Nee, niet alle gegevens zijn overgezet. Alleen werkgever- en werknemergegevens zoals onder andere naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), geboortedata en sofinummers zijn vanuit het oude systeem overgezet naat het nieuwe.
Omdat wij vanaf 1 januari 2006 op een geheel nieuwe manier cliëntgegevens zijn gaan registreren, konden data met betrekking tot het verzuim niet één op één worden overgezet. Wel blijft ons oude automatiseringssysteem "arbolink" schaduwdraaien zodat oude gegevens gewoon veilig opgeborgen zijn bewaard en niet verloren gaan.

Wat heb ik nodig voor het gebruik van het online-systeem?

U dient te beschikken over een computer met een internetverbinding, met daarop geïnstalleerd: Internet Explorer 6.0 (of hoger), Acrobat Reader 7.0 (of hoger) en een beveiligd bestand om SSL certificaten te autoriseren (zie ook “uitleg MCS online”).
Voorts moet u in eigen huis een of meer medewerkers aanwijzen die kunnen worden geautoriseerd om te werken met het online systeem.

Kan ik zonder voorlichting gelijk werken met het online systeem?

Werken met MCS-online is niet ingewikkeld, maar enige informatie is wel nodig. Na het aanmaken van de inlognaam en wachtwoord krijgt iedere medewerker persoonlijk een e-mail waarin deze gegevens worden bevestigd. Bij deze mail zit niet alleen altijd een gebruiksaanwijzing voor het systeem, maar ook het document “instellingen computer”. Met deze informatie kunt u aan de slag.
Bovendien staat in de ‘help-pagina’ van MCS-online per scherm duidelijk uitgelegd wat u moet invullen in de betreffende velden.
Bovengenoemde documenten zijn overigens ook te downloaden van deze site. Zie Uitleg MCS online.

Moet ik met een personeels-informatiesysteem alles 2x invoeren?

Nee. Door middel van een zogenaamde interface kan een aansluiting worden gemaakt op uw personeelsinformatiesysteem; u kunt dit zelf ( laten) maken of u kunt het door ons laten doen. in het laatste geval brengt MCS enige  kosten in rekening.

Wat moet ik doen voor aansluiting op MCS-online?

Binnen twee werkdagen kunt u ‘online’ zijn met MCS. Nadat u ons hebt laten weten dat u ‘online’ wil, zullen wij uw contract omzetten. U geeft vervolgens aan wie moeten worden geautoriseerd voor het systeem en of u dat voor bepaalde bedrijfsonderdelen of afdelingen wenst.
Wij maken dan de inlognamen en wachtwoorden aan die met de gebruikershandleiding en computerinformatie per mail worden gestuurd naar uw medewerkers.
U hoeft alleen maar ons te laten weten welke medewerkers u wilt laten autoriseren, hun afdeling of onderdeel van uw bedrijf (wij kunnen op 4 niveaus autoriseren) en hun e-mail adres.
Wij zorgen er dan voor dat zij binnen 2 werkdagen met online kunnen werken.

Zijn er extra kosten verbonden aan het werken met MCS online?

Ja. Om onze licentie voor het online systeem te behouden moeten wij kosten maken. Doorberekend naar onze klanten bedragen die €5 per medewerker per jaar.