Geschiedenis

MCS arbo - een korte geschiedenis
Het huidige MCS arbo werd in 1990 als bedrijfsgezondheidsdienst onder de naam Medical Company Services opgericht. Een bedrijfsgezondheidsdienst gaf adviezen over de arbeidsomstandigheden en de begeleiding van het verzuim. Door een wetswijziging in 1992 werd de controle van arbeidsverzuim neergelegd bij de bedrijfsgezondheidsdiensten. Tot dat moment werd dit gedaan door de uitvoeringsinstanties als GAK, DETAM e.d.
Toen in 1994 de eerste arbodiensten ontstonden, was MCS een van de eerste die zich omvormde tot een kleine, gespecialiseerde arbodienst en een arbo-certificaat verwierf.

Toen na de start het aantal medewerkers van MCS arbo geleidelijk toenam, moest van de ‘startlocatie’ in een woonhuis omgezien worden naar een grotere werkruimte die tegemoet kon komen aan de verschillende activiteiten en specialismen die MCS arbo gaandeweg ontplooide. Zo werd verhuisd naar de mooie ruime locatie op het bedrijventerrein in Warmond, waar wij tot op heden gevestigd zijn.
Naast de arbo-afdeling zette MCS arbo in 2001 een veelzijdig keuringscentrum op dat nu na dertien jaar in de hele regio bekendheid geniet als expertisecentrum voor verschillende soorten keuringen, vaccinaties, reizigeradviezen en advies op het gebied van arbeidsomstandigheden.Verder werken niet alleen in de regio maar voorzien we verschillende organisaties landelijk van vaccinaties en bieden ondersteuning bij besmettingsaccidenten, zoals aan Clean Lease.

Kwaliteit voorop
Van meet af aan heeft MCS arbo zich gefocust op kwaliteit en niet op omvang of omzet. De kwaliteit van haar expertise en dienstverlening ligt besloten in de vakkennis, vakbekwaamheid en servicegerichtheid van haar medewerkers. Dat zijn de criteria waarop MCS haar medewerkers selecteert.
De kern van de dienstverlening van MCS wordt gevormd door het team van geregistreerde bedrijfsartsen. Deze zijn empathisch en proactief en hebben een heldere en objectieve manier van adviseren. Ze denken mee met de klant en hebben kennis van de diverse branches waarin onze klanten vertegenwoordigd zijn. Onze bedrijfsartsen met de arbeidskundig casemanager/arbo consulent die in de verlengde arm van de bedrijfsarts werkt, worden daarbij beschouwd als de “account manager” van de organisatie waar zij zijn ingezet. Samen met de organisatie stellen zij de werkafspraken op (dit zijn zeer gedetailleerde afspraken over de dienstverlening maar ook over de verantwoordelijkheden en taken hierin).

Ook zijn zij teamspeler, niet alleen binnen het MCS-team, maar ook ten opzichte van de zorgverleners waar MCS arbo of haar klanten mee samenwerken.
Het spreekt vanzelf dat onze artsen werken volgens de richtlijnen voor bedrijfsartsen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsgroep van bedrijfsartsen en de STECR (=platform re-integratie) werkwijzer.

De medici van MCS hebben bewust gekozen voor MCS arbo omdat zij in onze organisatie, anders dan bij de grote arbodiensten, de ruimte krijgen hun kwaliteiten volledig te benutten. Bovendien hebben ze bij MCS arbo medezeggenschap over de eigen inzet bij de bedrijven.
De bedrijfsartsen van MCS arbo zijn, samen met de arbeidskundig casemanager/arbo consulent als het ware de schakel tussen MCS arbo en de klant, bijvoorbeeld bij de invulling van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie, wat betreft de inzet van de kerndeskundigen en andere providers of ten aanzien van de voorstellen voor een periodiek medisch onderzoek (PMO), health-checks, cursussen, workshops en dergelijke. Deze aanpak heeft het grote voordeel dat er geen zaken ongewild blijven liggen omdat de bedrijfsarts in alles het aanspreekpunt is.

Onze bedrijfsartsen hebben allen minimaal 20 jaar ervaring in hun vak, ze staan erom bekend te excelleren in ingewikkelde en moeilijke dossiers.

Toekomst: preventie
Op één april 2015 bestaat MCS arbo 25 jaar. De afgelopen jaren heeft MCS arbo haar beleid voor de komende jaren nadrukkelijk op preventie gericht, naast de focus op verzuim. MCS arbo wil vooral bijdragen aan het voorkómen dat mensen ziek worden en uitvallen. In deze beleidskeuze spelen natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen en politieke afwegingen mee waarin gekoerst wordt op langer doorwerken van ouderen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is hierdoor een noodzaak geworden.
De werkgever die steeds meer verantwoordelijkheid zal krijgen en dus de regie zal moeten nemen over zijn medewerkers bij ziekte of gebrek, zal meer en meer te rade gaan bij en ondersteuning behoeven van een deskundige en gespecialiseerde arbodienst. De arbodienst zal de komende jaren dus meer als adviseur gaan fungeren.

MCS Arbo en duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid kent 5 succes factoren waarvan werkgevers en werknemers maiximaal kunnen profiteren; zie website www.duurzameinzetbaarheid.nl .

1. Betrokkenheid
Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

2. Gezondheid
Zorg dat uw medewerkers goed, gemotiveerd en gezond bij u blijven werken.

3. Ontwikkeling
Bied uw werknemers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten ze hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op veranderingen in de markt.

4. Organisatie
Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen hierbij de medewerkers, zodat ze optimaal hun werk kunnen doen.

5. APK
Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en gezondheid.

Wij hebben ervoor gekozen een partnerschap aan te gaan met TNO en Stichting Kroon op Werk, door partner te worden van het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIP). De kracht van onze werkwijze is een integraal plan waar management, HR, supervisor en werknemers aan zet zijn. Het resultaat hiervan is een integrale visie op duurzame inzetbaarheid, een duidelijke managementstrategie en het inzetten van een cultuurverandering. Daarop heeft MCS geanticipeerd door de inzet van onze arbeidsdeskundig casemanagers/arboconsulenten, het ontwikkelen van een providerboog die praktisch alle wensen van onze klanten op kwalitatief hoogwaardige wijze kan inwilligen en het steeds verder specialiseren van ons keuringscentrum tot een volwaardig instituut.