Cijfers CBS: De verzuimcijfers over het 1e half jaar.

Voor een overzicht van de cijfers over de eerste 2 kwartalen van 2018, klik hier. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we te maken gehad met een gemiddeld verzuim van 4,9%. Dit cijfer is nooit eerder zo hoog geweest en is deels het resultaat van de aanhoudende griepepidemie in de winter van 2017-2018.

Voor meer specifieke informatie omtrent het ziekteverzuim klik hier.

bron: CBS