Wijzigingen Arbowet en WOR pas in 2017

Voorgestelde wijzigingen van de Arbowet op een rij 

De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (pdf) moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken.

Concreet gaat het om:

  • OR krijgt instemmingsrecht op de keuze  voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners;
  • bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR;
  • de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter;
  • elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie;
  • er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening;
  • de Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.