Ziekteverzuim in Nederland gedaald naar 3,8%

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de kwakkelende economie. Werknemers melden zich daardoor minder snel ziek. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

In grote bedrijven is het ziekteverzuim hoger. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog (bron: CBS).

Ook de steeds strengere wetgeving zorgt voor lager ziekteverzuim. De nieuwe Wet werk en zekerheid bepaalt bijvoorbeeld dat u bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker een transitievergoeding betaalt. Dit komt bovenop de 2 jaar loondoorbetaling en bij WIA intrede de premieverhoging gedurende 10 jaar. U krijgt er vanaf 1 juli a.s. een fikse kostenpost bij.

Bovendien worden per 1 januari 2017 uw vast en flexibel personeel samengevoegd in de WGA. Ingewikkelde materie met gevolgen voor uw premies. Er wordt gesproken over een verdubbeling van de premiekosten. Wat doet dat met het eigenrisicodragerschap voor vast en flex? En de ‘oude gevallen’? Experts voorspellen zelfs een mogelijk massale terugkeer naar het UWV. Ondertussen neemt de instroom in de WIA, na een kortstondige afname, weer toe.

bron: UWV, 2014