Gezond georganiseerd

Werken aan duurzame inzetbaarheid is meer dan de aandacht voor vitale medewerkers en verzuim alleen. Door in te zoomen op een gezonde bedrijfsvoering werken organisaties aan een gezonde en duurzame balans tussen geld verdienen en de menselijke factor. 

Voor duurzame inzetbaarheid zijn duurzame organisaties nodig. De financiële gezondheid is niet alleen in geld uit te drukken. Wanneer een onderneming een balans heeft gevonden tussen mensen, middelen en methoden, is er sprake van gezonde bedrijfsvoering. We zoomen in op twee voorbeelden vanuit bedrijfskundige modellen.

1. Lean Six Sigma
Lean Six Sigma legt de focus op het voorkomen van ‘verspilling’ in het proces, zodat er meerwaarde voor de klant ontstaat. Die betaalt dan alleen voor zaken die van toegevoegde waarde zijn voor het product. De methode richt zich op het opleiden van medewerkers, zodat ze hun eigen werkprocessen kunnen verbeteren om efficiënter te werken. Het lijkt op het principe van Total Quality Management, een veelgebruikte term in de jaren 80 en 90. Daarbij werd de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cirkel gebruikt. Bij Lean Six Sigma is dat de DMAIC-cirkel: Doel vaststellen, Meten, Analyseren, Innoveren en Controleren. Dit vertoont overeenkomsten met de visie van de vier kritische succesfactoren van Kaplan en Norton. Desondanks zien we in de praktijk een voorkeur voor het financiële perspectief. Dit heeft voordelen voor de productie, maar bereikt op termijn een plafond voor de menselijke maat. De behoefte aan meer zelfsturing komt dan dikwijls om de hoek kijken.

2. Zelfsturing
Zelfsturing komt voort uit de behoefte aan meer flexibiliteit, regelruimte en ondernemerschap. Eckart Wintzen bracht dit in praktijk en schreef er een boek over, de Eckarts Notes. Alles uit zijn boek mag je gebruiken, overtikken of jatten. Prachtig! Zo bezien is zelfsturing onderdeel van alle handelingen. Uit zijn bedrijf BSO werd de spraakmakende celfilosofie geboren, een managementconcept dat een bedrijf opdeelt in kleine, volledig zelfstandige eenheden (cellen). Een groep mensen vormt gezamenlijk een cel. De cel heeft één eindverantwoordelijke. Wanneer de cel groter wordt dan bijvoorbeeld 50 medewerkers, splitst (deelt) de cel zich op in tweeën en komt er een nieuwe cel bij. Leidinggevenden worden alleen van binnenuit aangenomen, zodat zij ruim voldoende kennis hebben van de organisatie en de bewakers van de cultuur zijn.

Succesfactor
Organisaties starten veelal enthousiast met zelfsturings- of Lean Six Sigma-programma’s. Dit verloopt niet altijd even makkelijk. De valkuil is om een nieuwe filosofie bovenop het ‘oude’ te willen bouwen. Gevolg: frictie en chaos. Meer flexibiliteit of gestructureerde procesverbeteringen leiden tot stressklachten. De praktijk leert dat dit komt door een eenzijdige benadering van praktijkvraagstukken. De succesfactor bij elke bedrijfskundige benadering is aandacht houden voor de menselijke maat en voor de balans tussen financiële gezondheid, bedrijfsvoering, innovatie en klantrelatie in ruime zin. Ongeacht voor welk bedrijfskundig model men kiest.

Klik hier voor het artikel.

bron: arbo