Ziekteverzuim in Nederland gedaald naar 3,8%

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de kwakkelende economie. Werknemers melden zich daardoor minder snel ziek. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

Werknemer heeft recht op vaccinatie

Werkgevers moeten werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bieden. Vaccinatie kan daarbij horen.

Bevorderen gezondheid werknemers is te duur?

Acht op de tien werkgevers noemt de gezondheid van de medewerkers de belangrijkste indicator voor een succesvol bedrijf. Maar slechts vier op de tien bedrijven doet ook daadwerkelijk iets om de gezondheid te bevorderen. Belangrijkste reden om er niets aan te doen: de kosten.

Bijna kwart ziekteverzuim is werkgerelateerd

Bijna de helft van de werknemers in Nederland heeft in 2013 ten minste een keer verzuimd wegens ziekte.Voor 71 procent geldt dat het laatste ziekteverzuim niet werkgerelateerd was, 6 procent weet niet of het werk de oorzaak van het verzuim was. Bij 23 procent werd het verzuim gedeeltelijk of hoofdzakelijk verzoorzaakt door het werk.

Wet Werk en Zekerheid: nieuwe regels per 1 januari 2015

Per 1 januari a.s. wijzigt de Wet Werk en Zekerheid de regels omtrent tijdelijke contracten. Het is dan niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter. En tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij daar een heel goede reden voor is. Bij sommige tijdelijke contracten zult u moeten 'aanzeggen'. Precies weten hoe het zit?